31. 07. 2015
   
Písmo

Poruba pod Vihorlatom

XXXII. ročník Podvihorlatských folklórnych slávností

OBEC PORUBA POD VIHORLATOM

Vás srdečne pozýva na XXXII. ročník Podvihorlatských folklórnych slávnosti dňa 26. júla 2015 na amfiteátri miestneho futbalového ihriska v Porube p/Vih.

Program: 

14:30 - Otvorenie folkórnych slávností

 • privítanie hostí, príhovor starostu obce

vystúpenie účinkujúcich:

 • dedinská folklórna skupina PORUBJAN z Poruby pod/Vih.
 • dedinská folklórna skupina SMIŽANČANKA zo Smižian
 • dedinská folklórna skupina PORUBĽANKA z Ruskej Poruby
 • mužská spevácka skupina PAROBCI z Dvorianok
 • folklórno-spevácka skupina BEŽOVČAN z Bežoviec
 • ľudová rozprávačka ARANKA z Jarovníc

záver - poďakovanie účinkujúcim, odovzdanie ďakovných listov

 • galaprogram - folkórny súbor BORIEVKA z Košíc
 • 20:00 - Tanečná zábava z hudobnou skupinou FAMILY z Košíc

Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou predsedu VÚC KOŠICE JUDr. Zdenka Trebuľu

Pozvánka na stiahnutie 

 

XXXI. ročník Podvihorlatských folklórnych slávností

Obec Poruba pod Vihorlatom a miestny odbor Matice slovenskej Vás srdečne pozývajú na XXXI. ročník Podvihorlatských folklórnych slávností dňa 3. augusta 2014 na amfiteátri miestneho futbalového ihriska v Porube pod Vihorlatom.

Program:

 • 14:30 privítanka - mužská spevácka skupina PAJTAŠE zo SNINY
 • 15:30 privítanie hostí, príhovor starostu obce
  vystúpenie účinkujúcich:
  • dedinská folklórna skupina PORUBJAN z Poruby pod Vihorlatom
  • dedinská folklórna skupina ŠMIŽANČANKA zo Smižian
  • dedinská folklórna skupina PORUBĽANKA z Ruskej Poruby
  • spevácka skupina TARNAVČAN z Trnavy pri Laborci
  • heligonkár - Jozef LAURIČ zo Stakčína
  • dedinská folklórna skupina HARICHOVČAN z Harichoviec
 • záver - poďakovanie účinkujúcim, odovzdanie ďakovných listov
 • galaprogram - folklórny súbor ČARNICA z Košíc
 • od 20:00 - Tanečná zábava s hudobnou skupinou FAMILY z Košíc

 Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou predsedu VÚC KOŠICE JUDr. Zdenka Trebuľu

Pozvánka na stiahnutie vo formáte pdf.

 
 
 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

erbVýzva na predloženie cenovej  ponuky podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) (prieskum trhu – zákazka s nízkou hodnotou) na vypracovanie Návrhu: Územného plánu obce Poruba pod Vihorlatom.

pdf_button Výzva na predloženie cenovej  ponuky - kompletné znenie

 

 
 

Oznámenie o vyhlásení termínu spoločnej voľby kontrolóra

erb_jovsaerbObec Poruba pod Vihorlatom a Obec Jovsa týmto oznamujú, že Obecné zastupiteľstvá na základe Zmluvy o zriadení kontrolnej činnosti viacerých obcí uzatvorenej v zmysle § 20a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zo dňa 18.11.2004 a zák. č. 552/2003 Z.z. O výkone prác vo verejnom záujme zvolia  Hlavného kontrolóra viacerých obcí

Čítať celý článok: Oznámenie o vyhlásení termínu spoločnej voľby kontrolóra

 

Aktuálna anketa

Ako často navštevujete pohorie Vihorlat?

Správy z regiónu