403 Forbidden


nginx
Úvod
25. 05. 2015
   
Písmo

Poruba pod Vihorlatom

XXXI. ročník Podvihorlatských folklórnych slávností

Obec Poruba pod Vihorlatom a miestny odbor Matice slovenskej Vás srdečne pozývajú na XXXI. ročník Podvihorlatských folklórnych slávností dňa 3. augusta 2014 na amfiteátri miestneho futbalového ihriska v Porube pod Vihorlatom.

Program:

 • 14:30 privítanka - mužská spevácka skupina PAJTAŠE zo SNINY
 • 15:30 privítanie hostí, príhovor starostu obce
  vystúpenie účinkujúcich:
  • dedinská folklórna skupina PORUBJAN z Poruby pod Vihorlatom
  • dedinská folklórna skupina ŠMIŽANČANKA zo Smižian
  • dedinská folklórna skupina PORUBĽANKA z Ruskej Poruby
  • spevácka skupina TARNAVČAN z Trnavy pri Laborci
  • heligonkár - Jozef LAURIČ zo Stakčína
  • dedinská folklórna skupina HARICHOVČAN z Harichoviec
 • záver - poďakovanie účinkujúcim, odovzdanie ďakovných listov
 • galaprogram - folklórny súbor ČARNICA z Košíc
 • od 20:00 - Tanečná zábava s hudobnou skupinou FAMILY z Košíc

 Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou predsedu VÚC KOŠICE JUDr. Zdenka Trebuľu

Pozvánka na stiahnutie vo formáte pdf.

 
 
 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

erbVýzva na predloženie cenovej  ponuky podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) (prieskum trhu – zákazka s nízkou hodnotou) na vypracovanie Návrhu: Územného plánu obce Poruba pod Vihorlatom.

pdf_button Výzva na predloženie cenovej  ponuky - kompletné znenie

 

 
 

Oznámenie o vyhlásení termínu spoločnej voľby kontrolóra

erb_jovsaerbObec Poruba pod Vihorlatom a Obec Jovsa týmto oznamujú, že Obecné zastupiteľstvá na základe Zmluvy o zriadení kontrolnej činnosti viacerých obcí uzatvorenej v zmysle § 20a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zo dňa 18.11.2004 a zák. č. 552/2003 Z.z. O výkone prác vo verejnom záujme zvolia  Hlavného kontrolóra viacerých obcí

Čítať celý článok: Oznámenie o vyhlásení termínu spoločnej voľby kontrolóra

 

Oznámenie o prerokovaní Zadania pre ÚPN-O Poruba pod Vihorlatom

upn_sObec Poruba pod Vihorlatom obstaráva v zmysle § 17 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, nový Územný plán obce.
Na základe výsledkov vypracovaných Prieskumov a rozborov je v súlade
s § 20, ods. 1 stavebného zákona vypracovaný návrh Zadania pre
Územný plán obce Poruba pod Vihorlatom.

Čítať celý článok: Oznámenie o prerokovaní Zadania pre ÚPN-O Poruba pod Vihorlatom

 

Aktuálna anketa

Ako často navštevujete pohorie Vihorlat?

Správy z regiónu